eva wikberg inledning lärarens ledarskap pdf - P(1) - Edocs-Engine.com Edocs-Engine.com - Free Documents Search Engine
Looking for:   eva wikberg inledning lärarens ledarskap

Auktoritär, demokratisk eller låt-gå?
Forskning av Eva Wikberg har visat att elevernas produktivitet, grupprocess och arbetsmiljö påverkas starkt av lärarens ledarskap. 1 Kjell Granström menar att; 'Skolan speglar i hög grad den kultur, samhälle och historiska epok som råder.
File link: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:545295/FULLTEXT01.pdf
99%
Go To Link - Auktoritär, demokratisk eller låt-gå?
Auktoritär, demokratisk eller låt-gå?
Forskning av Eva Wikberg har visat att elevernas produktivitet, grupprocess och arbetsmiljö påverkas starkt av lärarens ledarskap. 1 Kjell Granström menar att; ”Skolan speglar i hög grad den kultur, samhälle och historiska epok som råder.
File link: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:545295/FULLTEXT01.pdf
99%
Go To Link - Auktoritär, demokratisk eller låt-gå?
Den uppskattade läraren - diva-portal.se
Eva Wikberg (1998) skriver att det har skett en utveckling av ledar- och lärarrollen i Sverige där det har gått från att ha varit strängt auktoritär då skolorna startades under mitten av 1800-talet till att idag blivit mer demokratisk och
File link: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:603265/FULLTEXT01.pdf
97%
Go To Link - Den uppskattade läraren - diva-portal.se
Den uppskattade läraren - diva-portal.se
Eva Wikberg (1998) skriver att det har skett en utveckling av ledar- och lärarrollen i Sverige där det har gått från att ha varit strängt auktoritär då skolorna startades under mitten av 1800-talet till att idag blivit mer demokratisk och
File link: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:603265/FULLTEXT01.pdf
98%
Go To Link - Den uppskattade läraren - diva-portal.se